BHV Algemeen

Om de gevolgen van brand en ongevallen te beperken, is ieder bedrijf verplicht bedrijfshulpverlening (BHV) te regelen.

Bedrijfshulpverleners (BHV’ers) zijn gewone werknemers. Als er in het bedrijf echter iets gebeurt - er breekt brand uit, iemand bezeert zich of er is misschien wel een ontruiming nodig- dan zijn het BHV'ers die actie ondernemen. Zij weten wat er moet gebeuren als er brand is, of wat zij moeten doen als iemand flauwvalt. Zij weten ook wat zij moeten doen als het gebouw ontruimd moet worden. In zo'n geval zorgen de bedrijfshulpverleners er samen voor dat de mensen zo rustig mogelijk, maar wel snel, het gebouw kunnen verlaten.

Bedrijfshulpverleners zijn opgeleid om binnen het bedrijf een voorpostfunctie te vervullen totdat de professionele hulpverleningsdiensten (politie, brandweer en ambulance) zijn gearriveerd. Zij nemen maatregelen om letsel en schade zoveel mogelijk te beperken.

Voor een BHV-er zijn er drie wettelijke BHV-taken te onderscheiden:

  • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen.
  • Het beperken en bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen.
  • Het alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf.

Uitleg over de BHV opleidingen vindt u onder de specifieke tabbladen.

Naast het verzorgen van de BHV opleidingen en  de BHV herhalingslessen, kunt u bij ons ook terecht voor, risico-inventarisatie, het maken van ontruimingsplannen en het tekenen van vluchtroute platte gronden.
Ook het periodiek onderhoud van uw brandblussers en verbandmateriaal kunnen wij voor u verzorgen.

Neem gerust geheel vrijblijvend contact met ons op.

Wij komen graag naar u toe.