Basisopleiding Bedrijfshulpverlener

De Basisopleiding Bedrijfshulpverlening bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Eerste Hulp : Niet-spoedeisende Eerste Hulp en Spoedeisende Eerste Hulp.
  • Brandbestrijding.
  • Ontruiming.

1. Eerste Hulp 

In dit onderdeel leren cursisten slachtoffers beoordelen en behandelen volgens de eerste hulp-benadering. 
In het onderdeel Niet-spoedeisende Eerste Hulp leren cursisten hoe te handelen bij uitwendige wonden, oogletsels, kneuzingen en verstuikingen, botbreuken, ontwrichtingen en wervelletsels en brandwonden,
In Spoedeisende Eerste Hulp komt het leren reanimeren en het gebruik van de AED aan bod. Ook wordt ingegaan op het optreden bij verslikking, shock, angina pectoris, hartinfarct, beroerte, epilepsie, suikerziekte en een hersenschudding.

2. Brandbestrijding en Ontruiming

In dit onderdeel leren cursisten in de praktijk een beginnende brand te blussen. In het theoriedeel komt aan de orde hoe een brand ontstaat en zich verder ontwikkelt. Cursisten leren op welke wijze en met welke middelen een brand kan worden geblust. Vanzelfsprekend komen daarbij ook de gevaren bij het blussen aan bod. Verder in dit onderdeel aandacht voor de samenwerking met externe hulpverleningsdiensten. Welke informatie geef je door bij de melding van een incident? Hoe vindt de alarmering plaats? Wat is de rol van de BHV’er bij een ontruiming? Wat staat er in een ontruimingsplan? Welke voorzieningen moeten er in een gebouw zijn aangebracht? Allemaal vragen die in dit onderdeel van de opleiding worden beantwoord.


Opleidingsduur

De opleiding duurt ten minste zestien uur. Wij kunnen de cursustijd op verschillende manieren aanbieden bijvoorbeeld in twee hele dagen of in vier halve dagen.

Geheel nieuw is de aanpak d.m.v. blended learning,(e-learning) waardoor zelfs een basisopleiding mogelijk is in een hele dag.

Kiest u voor een opleiding binnen uw eigen bedrijf, dan heeft U geen onnodige reistijd en reiskosten. Uw medewerkers worden op de werkplek getraind, daar waar ze ook op moeten treden als er echt iets gebeurt. Maar natuurlijk bent u ook van harte welkom op onze eigen trainingslocatie in Rijen.

Diploma

Cursisten behalen een diploma BHV als zij het examen met een voldoende hebben afgesloten. Zij ontvangen het diploma als pasje (creditcard formaat) Het diploma is één jaar geldig. Binnen uiterlijk drie maanden na het verstrijken van de geldigheidsduur moet een herhalingscertificaat worden behaald.

Zekerheid

Medicourse is door de NIBHV aangemerkt als erkend opleidingsinstituut. Onze instructeurs voldoen aan de door het NIBHV gestelde eisen van vakbekwaamheid. Voor meer gedetailleerde informatie over alle BHV opleidingen kunt u terecht op de website van het NIBHV: www.nibhv.nl

Indien u een van de opleidingen wilt volgen, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.